PREPARA’T PER A UNA PROFESSIÓ DE FUTUR GRAU EN SEGURETAT EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA UB

PREPARA’T PER A UNA PROFESSIÓ DE FUTUR
GRAU EN SEGURETAT

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A
ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS
La Normativa de permanència vigent fins ara va ser aprovada pel Consell Social en data
24 de juliol del 2009, tal com s’estableix en l’article 46.3 de la Llei orgànica
d’universitats i l’article 129 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Aquesta norma s’ha aplicat durant els tres primers cursos d’implementació dels
ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’espai europeu d’educació superior.
Després d’aquests tres anys, se’n pot valorar l’aplicació com a positiva en tant que ha
ajudat a millorar els objectius establerts per la mateixa norma, bàsicament pel que fa a
l’aprofitament dels estudis per part de l’alumnat i, en conseqüència, pel que fa a la
millora del rendiment acadèmic.
Transcorregut aquest període i, sense menystenir aquesta valoració general, s’ha
constatat la necessitat de revisar el contingut de la Normativa, bàsicament per tres
factors essencials.
En primer lloc, és imprescindible simplificar el sistema de funcionament del règim de
permanència; la complexitat del text actual en dificulta enormement la comprensió i
aplicació tant pels mateixos estudiants afectats, com per les persones que gestionen i
resolen les diverses situacions previstes.
En segon lloc, el curs 2011‐2012 finalitza el període transitori establert per les Normes
reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, de manera que a
partir del curs 2012‐2013 s’ha d’aplicar ja de manera general la realització d’una única
convocatòria d’avaluació en totes les assignatures, qüestió que incideix de manera
significativa en el desenvolupament curricular dels estudiants.
I, en tercer lloc, no podem desconèixer el context social i econòmic català que, de
manera directa, està afectant el desenvolupament acadèmic i docent de totes les
universitats públiques i, en conseqüència, d’aquesta Universitat. Aquesta afectació
s’està produint tant mitjançant la congelació (a vegades reducció) de recursos docents,
com per l’increment substancial dels preus públics que s’aproven per a cada curs
acadèmic.
Aquests factors, juntament amb l’objecti…

Tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària podeu trobar-la a la pàgina Accesnet .

Per als futurs estudiants, el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d’adreces d’interès  pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula.

SiSeguridad.es

www.siseguridad.es/

Tradueix aquesta pàgina

Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

Blog siseguridad.es

Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

Formacion Director Seguridad

Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

¿Que Hacemos?

¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

Analisis de Riesgos

Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

¿Porque Si Seguridad?

Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

Director de Seguridad

A los directores de seguridad según lo establecido por el …

¿Quienes Somos?

Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

Aviso Legal

Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

Formacion Vigilante de …

Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

Segurpricat Siseguridad.es …

Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

Grau en Seguretat ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

Grau en Seguretat  ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

DIMECRES 22 D’OCTUBRE,

L’acte, que ha estat presidit pel conseller d’Interior Ramon Espadaler, ha tingut lloc a la sala d’actes del Palau de la Generalitat, a dos quarts de deu del matí.

L’han acompanyat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, i el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, ha pronunciat la conferència “La seguretat, un actiu clau per a la competitivitat”.

 

 

Criteris bàsics de matriculació

Podeu consultar el document següent o, per a més informació http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf 

 

Quin preu té

El preu del grau és públic.

El preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 • DECRET 92/2014, de 17 de juny  [PDF, 94,52 KB ]pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015

 

Què és el Grau en Seguretat?

Vivim en la societat del risc. Això es concreta en un seguit d’amenaces que cal gestionar. Moltes tenen un caire internacional, però les seves conseqüències arriben al nostre país. La seva naturalesa és molt diversa. Des de l’impacte del canvi climàtic, les catàstrofes mediambientals i la inseguretat alimentària fins al terrorisme, la ciberdelinqüència o els delictes econòmics. I tot això amb la necessitat de garantir la seguretat de les instal·lacions crítiques com centrals nuclears, ports i aeroports, la de les indústries o la del transport de persones i de mercaderies.

La seguretat avui és una qüestió transnacional i aquesta és la perspectiva d’estudi de què partim. La gestió de la seguretat requereix, d’una banda, un adequat coneixement de les eines disponibles per afrontar el repte: des de l’anàlisi del risc a l’actuació en cas d’emergències, des de la mediació de conflictes a la psicologia de masses. D’altra banda, també demana un coneixement adequat de les competències i capacitats dels actors implicats en el sistema: des de protecció civil a les forces i els cossos de seguretat, des dels cossos de bombers al paper del personal de seguretat privada i al de tots els professionals implicats.

Afrontem el repte de la seguretat des d’un punt de vista integral. La seguretat és un espai de treball molt habitual per a químics, enginyers, físics, geòlegs, criminòlegs, metges, etc. Aquests nous estudis no pretenen formar cap d’aquests professionals, però sí aportar un coneixement d’aquestes disciplines en tot allò que es relaciona amb la seguretat.

En un context marcat per una creixent complexitat, cada cop són més les corporacions i empreses, tant públiques com privades, que demanen la formació de personal expert en seguretat. Personal que pugui fer un bon diagnòstic i activar els mecanismes més adequats en cada moment per donar una resposta eficaç als reptes plantejats. La seguretat és un factor estratègic per a les empreses que afecta d’una manera directa la seva competitivitat. El nou Grau en Seguretat formarà els professionals capaços de gestionar aquest entorn.

 

Per què he d’estudiar aquest grau?

Has pensat mai què tenen en comú la prima de risc, les catàstrofes naturals o l’espionatge industrial?

Tots són factors que un especialista en seguretat ha de conèixer per ser capaç d’analitzar el risc a la societat o a la seva organització. Si t’interessa el món de la seguretat, les ciències polítiques, l’estratègia empresarial que concep la seguretat com un valor clau per a la competitivitat, o l’anàlisi de riscos i vols treballar-hi des d’una visió global i internacional, t’agradarà estudiar aquest grau. Adquiriràs coneixements de dret, sociologia, psicologia, polítiques públiques o geopolítica i sobre els actors implicats en el sistema de seguretat, que t’aproparan a aquest món i que et permetran interpretar i generar coneixement en aquest àmbit.

Tant en el terreny públic com privat, cada cop hi ha més sensibilitat per la seguretat i cada cop s’exigeix més formació i més competència als responsables d’aquest àmbit.

T’oferim uns estudis innovadors per a formar-te com a professional de la seguretat i perquè, en funció de la menció que triïs, siguis capaç d’analitzar polítiques de seguretat des d’una perspectiva transnacional o bé de gestionar la seguretat corporativa. Al mateix temps se’t formarà en habilitats com lideratge i comunicació, tècniques de negociació i mediació de conflictes, gestió de recursos humans, ciberseguretat o anàlisi estratègica.

 

A qui va dirigit?

Principalment a estudiants que hagin acabat recentment els estudis de batxillerat i que vulguin orientar el seu futur professional cap al sector de la seguretat.

També està obert als professionals de la seguretat (policies, bombers, personal de protecció civil…) que compleixin els requisits d’accés previstos a la normativa vigent.

És important que l’estudiant que vulgui cursar aquest grau tingui un bon nivell d’anglès.

 

Vull saber…

Des de quin batxillerat hi puc accedir? La branca de coneixement d’aquest grau és la de les ciències socials i jurídiques. Per això, el perfil més adequat és el de l’estudiant de batxillerat de la modalitat d’humanitats i ciències socials. Ara bé, no hi ha cap impediment perquè els estudiants provinents d’altres modalitats s’hi puguin matricular. Les assignatures de batxillerat que més ponderen són economia de l’empresa, matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Quans crèdits té? Com tots els graus: 240 crèdits, organitzats en quatre cursos.

Quantes places té? 70 places de nou ingrés.

Quin preu té? El preu del grau és públic. Aquest curs 2014-2015 el preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 

Quines sortides professionals té?

 • Seguretat corporativa
  • Seguretat corporativa i gerència de riscos a les mitjanes i grans empreses.
  • En l’àmbit de la seguretat privada: acreditació com a director de seguretat, directius d’empreses de seguretat, formació del personal i assessorament.
  • Professionals amb capacitat d’actuar com a tècnics de seguretat i/o protecció civil en corporacions locals.
 • Seguretat internacional
  • Assessorament en processos d’internacionalització de les empreses.
  • Analistes i consultors en seguretat internacional.
  • Organitzacions no governamentals, especialment en el camp de la cooperació internacional.
 • Sortides no vinculades directament amb cap menció
  • Gestor de seguretat en el sector públic i privat amb capacitat per donar resposta a la creixent pressió normativa en aquesta matèria.
  • Consultoria en seguretat a les empreses i les organitzacions.
  • Serveis d’assessorament en seguretat des de les associacions empresarials.
  • Analista en seguretat per al disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.
  • Personal tècnic de suport a les estructures professionals dels cossos de seguretat, dels cossos de bombers i del personal de protecció civil.
  • Personal de les estructures professionals relacionades amb les emergències.
  • Expert en seguretat en el camp dels mitjans de comunicació.
  • Docència i investigació en seguretat amb l’objectiu de generar coneixement en aquesta matèria.

 

I com m’hi puc matricular?

Tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària podeu trobar-la a la pàgina Accesnet .

Per als futurs estudiants, el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d’adreces d’interès  pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula.

 

Més informació

formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat

Localització i accessos a l’Institut trobaràs tota la informació de com arribar-hi.

Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 21-10-2014)

Haz click para ir a la pagina web

< a href=”http://segurpricat.com.es”>Haz click para ir a la pagina web

El Gobierno Vasco podrá ejercer “un control mucho más claro, firme y certero” sobre la seguridad privada y podrá sancionar a las empresas del sector que incumplan la legislación vigente

Decreto de regulación del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad privada. (Resumen del acuerdo del Consejo de Gobierno del 21-10-2014)

 

21 de Octubre de 2014

 

RESUMEN

APROBADO EL DECRETO DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE LA CAE EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un Decreto que regula el ejercicio de las competencias vascas en materia de seguridad privada, que pone al día la regulación vigente en Euskadi desde 1996 para acomodarla al nuevo marco normativo existente tras la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Dicha ley estatal ha modificado sustancialmente la regulación del sector y ratifica la actividad de control de las autoridades vascas sobre el sector de la seguridad privada en Euskadi, reconociendo su capacidad para inspeccionar y sancionar incluso en el caso de empresas autorizadas por la Administración estatal cuando ejerzan su actividad en Euskadi, el control de la actividad de los detectives privados o el de los centros de formación de seguridad privada en Euskadi.

El nuevo Decreto no desarrolla la normativa estatal regulando derechos u obligaciones de terceros, sino que se limita a la organización interna de la gestión del ejercicio de las competencias vascas en aplicación de la normativa estatal, determinando los órganos del Departamento de Seguridad a los que corresponde ejercitar dichas competencias. Es por lo tanto coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto competencial en seguridad privada contenida en su sentencia de 29 de mayo de 2014, sobre la Ley 15/2012, de 28 de junio, de ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi.

Con carácter general la actividad administrativa que genera la seguridad privada se hace residir en el Director de la Ertzaintza (autorizaciones, recepción de declaraciones responsables y control, Registro de Seguridad Privada de Euskadi…)

Al Viceconsejero de Seguridad se le reserva:

a) planificar y coordinar la seguridad de las personas, edificios, instalaciones, actividades y objetos de especial interés,

b) Planificar y coordinar, cuando resulte de interés público, la prestación de servicios de protección a personas o entidades objeto de amenazas o persecución, a través del servicio público policial o de servicios privados de seguridad contratados al efecto, impartiendo las instrucciones que fueran necesarias.

c) Resolver el establecimiento de medidas de protección y seguridad en edificios e instalaciones públicas pertenecientes a las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, y proponer y acordar la implantación de medidas de seguridad en órganos u organismos públicos previo acuerdo con la entidad de los que dependan;

d) Adoptar medidas organizativas adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de la Policía del País Vasco y otros participantes en el sistema de seguridad pública de Euskadi;

e) Otorgar menciones honoríficas para el personal de seguridad privada y también para personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector…

La Consejera de Seguridad da cuenta anualmente del funcionamiento del sector al Parlamento Vasco y se le reserva la capacidad de decidir sobre la prestación de servicios de vigilancia y protección dentro de la Comunidad Autónoma en los supuestos del artículo 41.3 de la Ley de Seguridad Privada relativos a servicios más complementarios de la acción policial y en cuanto a la decisión de ordenar motivadamente que titulares de establecimientos, instalaciones u organizadores de eventos dispongan de determinadas medidas de seguridad no exigibles ex lege prevista en el art. 51 de la propia Ley de Seguridad Privada.

La inspección y control de las actividades de seguridad privada en Euskadi, corresponde a la Ertzaintza y dentro de ello, a la Unidad de Seguridad Privada.
Por otra parte se simplifica la distribución de las competencias sancionadoras. La incoación y tramitación de los expedientes corresponde a la Dirección de Coordinación de Seguridad, la imposición de sanciones por infracciones graves y leves al Director de la Ertzaintza, las sanciones por infracciones muy graves al Viceconsejero de Seguridad y a la Consejera de Seguridad las sanciones por infracciones muy graves que comportan extinción de las habilitaciones, autorizaciones y declaraciones responsables.

El Decreto instrumenta mecanismos de colaboración entre la Ertzaintza y el sector de seguridad privada para el intercambio de informaciones que faciliten sobre valoración de riesgos y consiguiente implementación de medidas de protección, profundizando en la línea de cooperación iniciada con la creación en esta legislatura de la Comisión Mixta de Seguridad Privada de Euskadi.

Se crea mediante este Decreto el Registro de Seguridad Privada de Euskadi, en el cual se inscriben una vez autorizados o prestada la declaración responsable: las empresas de seguridad, sus delegaciones; los despachos de detectives privados y sus sucursales; los centros de formación del personal de seguridad privada; y las centrales receptoras de alarma de uso propio. También se inscribirán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática, las sanciones impuestas en materia de seguridad privada, las comunicaciones de los contratos y sus modificaciones, y cuantos datos sean necesarios para las actuaciones de control y gestión de la seguridad privada.

En relación con el registro, el Decreto prevé que de conformidad con lo previsto en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, dadas las características del sector, determinadas comunicaciones se hagan exclusivamente a través de la dirección electrónica de la Sede Electrónica https:// euskadi.net. Mediante Orden de la Consejera de Seguridad se determinará el momento a partir del cual serán exigibles estas obligaciones.

También se regulan las menciones honoríficas que se otorgarán al personal de seguridad privada que sobresalga en el cumplimiento de sus obligaciones, así como a personas físicas o jurídicas, relacionadas o vinculadas con el sector o actividades de seguridad privada.

El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha informado en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la aprobación del decreto que regula las competencias vascas en esta materia y que “actualiza” la norma anterior, que data de 1996, “adaptándola” a la reciente Ley estatal de Seguridad Privada.

Según ha explicado Erekoreka, la nueva normativa reconoce la capacidad de las autoridades vascas para inspeccionar, intervenir administrativamente y en su caso sancionar a las empresas de seguridad y de detectives privados y a los centros de formación de seguridad privada implantados en Euskadi.

El decreto “simplifica” el procedimiento sancionador y contempla que una unidad de la Ertzaintza se dedique especialmente a controlar al sector de la seguridad privada .

Además, la norma aprobada este martes por el Consejo de Gobierno define los mecanismos de colaboración entre la Policía vasca y las empresas del sector privado para intercambiar información y recoge que esta labor se desarrollará en Comisión Mixta de Seguridad Privada , creada esta legislatura.

 

 

 • Siseguridad.es

  www.siseguridad.com.es/

   – Director Ceo Segurpricat Consulting Consultoria de Seguridad Nacional e internacional para latinoamerica:Formación en Seguridad …

  Contacto

  … Internacional · Analista de Riesgos · Nuestros Servicios …

  Experiencia

  Experiencia enseñanza planes autoprotección, seguridad …

  Nuestros servicios de …

  -Nuestros formadores propios instruiran al personal de su …

  Quien soy

  Soy Formador con la acreditación de profesor en centros de …

 • SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/

  Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

 • El Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres se celebra del 6 al 8 de octubre, en la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), en Madrid

   

  España preside la 5ª reunión del Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres

  Ministerio del Interior

  Madrid, 06/10/2014

  El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, junto a la representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Margareta Wahlström, han inaugurado este Foro internacional

  Las jornadas técnicas de trabajo se celebran del 6 al 8 de octubre, en la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC), en Madrid

  El objetivo del Foro europeo, auspiciado por Naciones Unidas, es reducir el impacto de las catástrofes y los desastres naturales para lograr una Europa más segura

  El Ayuntamiento de Lorca ha recibido el “Premio Damir Čemerin al Cambio Local” en reconocimiento a las medidas adoptadas por el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su capacidad para sobreponerse a los efectos del terremoto de 2011

  El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, junto con la representante especial del secretario general de Naciones Unidas,  Margareta Wahlström, han inaugurado esta mañana en la Escuela Nacional de Protección Civil, la 5ª reunión del Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuya presidencia para 2014 recae en España.

  Las sesiones técnicas de trabajo se desarrollarán del 6 al 8 de octubre y, en ellas, participan representantes de los países europeos y de las diversas instituciones nacionales y organismos internacionales -tales como Naciones Unidas, Consejo de Europa o la Comisión Europea-, que forman parte del Foro y que son responsables de minimizar las consecuencias de los desastres naturales y de reducir la vulnerabilidad de poblaciones y comunidades.

  Este encuentro representa una oportunidad para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas por parte de todos los participantes, que culminará con una declaración conjunta, la “Declaración de Madrid”, en la que se recogerán las líneas generales de su contribución al nuevo Marco posterior a 2015, que se elaborará en la Tercera Conferencia Mundial, en Sendai (Japón), del 14 al 18 de marzo del año próximo. La reducción del riesgo sólo es posible cuando los actores de todos los ámbitos asumen un compromiso común, en representación de la sociedad civil.

  Como país presidente del Foro, España dirigirá el desarrollo de las sesiones técnicas, que girarán en torno a tres ejes:

  • Adaptación al cambio climático
  • Gobernanza y responsabilidad
  • Ejecución del Marco de Acción de Hyogo, suscrito por 168 países para fortalecer la respuesta ante un desastre natural y mejorar el conocimiento de los riesgos.

  Antecedentes en el Marco de Acción de Hyogo

  Este Foro es auspiciado por Naciones Unidas, a través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres que tiene su antecedente en la Conferencia Mundial sobre el tema, de enero de 2005, en la que se adoptó el Marco de Acción de Hyogo.

  Este Marco de Acción fue elaborado en el contexto del Decenio Internacional para la reducción de los desastres naturales (1990-1999) y se articuló en diferentes estrategias y planes, entre los que se encuentra la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de 1999, que constituye el marco de referencia más amplio de Naciones Unidas en la materia. Son sus objetivos principales:
  • Adecuar el marco institucional, jurídico y normativo de los diversos estados, organizaciones regionales e instituciones internacionales.

  • Identificar y evaluar los riesgos, así como potenciar la alerta temprana.
  • Gestionar el conocimiento y la educación para crear una cultura preventiva.
  • Y reducir los factores de riesgo, así como fortalecer la preparación ante desastres con el fin de asegurar una respuesta eficaz.

  Premio Damir Čemerin para el Ayuntamiento de Lorca

  A propuesta de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior español, el Ayuntamiento de Lorca ha sido galardonado con el premio Damir Čemerin al Cambio Local, instituido por el Servicio Nacional de Protección Civil de Croacia.

  Se reconoce, de este modo, las medidas adoptadas por el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su “resiliencia” ante el desastre de 2011, esto es, su capacidad para sobreponerse a los efectos del terremoto.

  El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha recibido el diploma conmemorativo y ha agradecido el premio otorgado a esta población, en nombre de todos sus ciudadanos que tanta fortaleza y solidaridad han mostrado para salir adelante.

  Otros premiados en años anteriores, han sido una educadora croata, por su labor divulgativa con niños con necesidades especiales, a quienes había que explicarles la naturaleza de los desastres, al ser más vulnerables, y un investigador de un Centro Internacional de Investigación del Clima y del Medio Ambiente de Oslo, por su labor al vincular la reducción del riesgo de desastres con el cambio climático.

   

  Conferencia de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Internet

   

  El secretario de Estado de Seguridad ha participado en Washington en la Conferencia de la Alianza Global contra el Abuso Sexual a Menores en Internet

  Ministerio del Interior

  Washington (Estados Unidos), 01/10/2014

  Conferencia de la Alianza Global Contra el Abuso Sexual Infantil en Internet

  Francisco Martínez ha afirmado en este foro internacional, en el que participan 48 países, que el abuso sexual a menores en Internet es una de las pandemias más agresivas y virulentas del siglo XXI

  El secretario de Estado de Seguridad, que ha considerado “imprescindible” la cooperación internacional para luchar contra esta actividad delictiva, ha detallado los programas puestos en marcha por el Ministerio del Interior para combatir este fenómeno

  El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, participó ayer por la tarde, en Washington (Estados Unidos), en la Conferencia bianual de la Alianza Global Contra el Abuso Infantil en Internet en la que participan 48 países, y con la que se pretende dar una respuesta eficaz, coordinada y contundente a los graves hechos que se están produciendo en el ciberespacio.

  Francisco Martínez destacó que el abuso sexual a menores en Internet es un problema que afecta a todos los países, que no entiende de fronteras y que sin duda alguna “se trata de una de las pandemias más agresivas y virulentas a las que no enfrentamos en el siglo XXI”. En este sentido, Martínez se refirió al reciente informe (marzo de 2014) de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y delito (ONUDD) que alerta de que el material de abuso sexual, especialmente de menores de 10 años, se ha incrementado en un 70% entre los años 2011 y 2012. Además, un 75% de las víctimas que aparecen en el informe son niñas y cada vez más jóvenes.

  En esta línea, el secretario de Estado de Seguridad explicó que la proliferación de los smartphones está contribuyendo al incremento de riesgos en la Red. Por una parte, facilitando una pornografía infantil “a la carta”, en la que los pedófilos demandan a las redes criminales la edad, raza, sexo o contenido de las imágenes y por otra, la emisión en directo de los abusos gracias a los teléfonos y tabletas con grabación de vídeo.

  En este sentido, Francisco Martínez,  que insistió en la necesidad de actuar conjuntamente para abordar con éxito esta problemática, aseguró que iniciativas como la de esta Alianza Global van a permitir superar los obstáculos transfronterizos, fortalecer los vínculos policiales, armonizar las legislaciones y sobre todo “lanzar un mensaje de contundencia y firmeza frente a cualquier tipo de violencia ejercida contra los menores, ya sea a través de las redes o fuera de ellas”.

  Como ejemplo de  esta cooperación, el secretario de Estado de Seguridad hizo referencia a dos operaciones internacionales recientes que se han liderado desde España: la “operación SELFIE” y la “operación Downfall”, que gracias a la colaboración de las empresas internacionales de Internet, se saldaron con la detención de una veintena de personas dedicadas a la producción y distribución online de vídeos pornográficos y la identificación de varios foros anónimos de pederastas.

  No obstante, Francisco Martínez afirmó que la colaboración policial y entre las empresas de Internet no es suficiente para luchar contra esta actividad delictiva y por ello insistió en la necesidad de que los padres y los formadores se impliquen de lleno explicándoles a los menores los riesgos que existen en la Red con el objetivo de evitar que caigan en prácticas peligrosas.

  La experiencia española

  El secretario de Estado de Seguridad explicó que el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha lanzado varias campañas de sensibilización para informar sobre el uso irresponsable de Internet y para prevenir que los menores puedan caer en prácticas peligrosas. En este contexto,  Martínez destacó el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, en el que en sólo seis meses, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han impartido más de 26.000 charlas informativas a menores, padres y profesores sobre la seguridad en Internet y la prevención del acoso en la Red.

  Finalmente, Francisco Martínez insistió en señalar que el ciberespacio ha abierto un escenario desconocido de oportunidades y amenazas que no puede ser abordado sólo desde un punto de vista local, sino que hace falta una visión integral y que por tanto, “esta Alianza Global es en herramienta fundamental de avance y cooperación hacia la erradicación del abusos sexual de menores en la Red”.

   

  Servicios al CIUDADANO

  Alerta Menor Desaparecido

  Información sobre el sistema de alertas por desaparición de menores

  ¿En qué consiste el Sistema Alerta Menor Desaparecido?

  Esta herramienta pretende la emisión de alertas y llamamientos de colaboración a la población a través de los medios de comunicación y de aquellas entidades y organismos con la capacidad tecnológica adecuada para la transmisión de mensajes a la sociedad con la finalidad de conseguir la colaboración ciudadana, en aquellos casos de secuestro de menores en los que la activación del sistema se considere necesaria.

  ¿Quién decide la activación del sistema?

  La decisión para poner en marcha el Sistema ALERTA – MENOR DESAPARECIDO corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de las autoridades policiales responsables de la investigación de la desaparición del menor.

  La Alerta Menor Desaparecido se activará en determinadas condiciones en aquellos casos de secuestro de menores para actuar en las primeras horas de la manera más rápida y eficaz.

  ¿Cuáles son los criterios de activación del sistema?

  Para la solicitud de emisión de una alerta se deben cumplir todas y cada una las condiciones siguientes:

  • Que el desaparecido sea menor de 18 años.
  • Que la desaparición haya sido previamente ratificada como de alto riesgo de acuerdo con la Instrucción 1/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
  • Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso.
  • Que los investigadores policiales tengan la presunción de que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física, así como que la emisión de la alerta atiende al interés de la investigación y no va a constituir un perjuicio añadido al menor.
  • Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún resultado positivo.
  • Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad o tutela legal del menor desaparecido.

  ¿Qué contiene un mensaje de alerta?

  El mensaje, que incluirá la inscripción “ALERTA – MENOR DESAPARECIDO”, contendrá aquella información que se considere de utilidad para la localización del menor, que con carácter general podrá ser:

  • Día, hora y lugar donde se produjo la desaparición
  • Nombre, edad y sexo del menor
  • Fotografía actualizada del menor
  • Descripción física del menor: estatura, peso, color del pelo y de los ojos, etc.
  • Descripción de la ropa del menor cuando fue visto por última vez
  • En caso de que se haya usado un vehículo: marca, modelo, color y matrícula

  El mensaje de alerta incluirá el número de teléfono 900 300 330 para la recepción de las llamadas de colaboración ciudadana y otro canal apto para recibir información.

  Asimismo, podrá contener una frase alertando a los ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con el sospechoso, aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades.

  El mensaje de alerta podrá ser alterado en función de la evolución de las informaciones que vayan recibiendo los responsables de la investigación.

  ¿A quién se distribuye el mensaje de alerta?

  La emisión de una alerta responderá siempre a criterios técnicos, orientados al interés de la investigación y a no perjudicar al menor desaparecido.

  El mensaje de alerta se distribuirá, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero sobre todo a los medios de comunicación, organismos y entidades públicas o privadas con las que se haya suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración, para que lo difundan utilizando los medios de transmisión de los que dispongan, directamente a la población y/o a otros organismos públicos o privados que colaboren con ellos en la distribución secundaria de la alerta.

  ¿Cuál es la duración y la zona de difusión del mensaje de alerta?

  El período para el que se solicita la difusión de la alerta será de un mínimo de 3 horas y máximo 24 horas; excepcionalmente, si se desea ampliar más allá de 24 horas se emitirá una nueva alerta incluyendo información adicional, en su caso.

  La zona de difusión preferente podrá ser local, autonómica, nacional y/o internacional.

  ¿Quién se puede adherir al convenio de colaboración para la difusión de los mensajes de alerta?

  Cualquier medio de comunicación, organismo o entidad pública o privada con capacidad consolidada de transmisión de mensajes a la sociedad y que quiera adherirse al Convenio de Colaboración con posterioridad a su firma, lo podrá hacer mediante Addenda al Convenio.

  ¿Quien ha cofinanciado este proyecto?

  Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, en el marco del programa DAPHNE.  Más información en:


  DESCARGAS

  La violencia sexual contra los niños

  Imagen del UNICEF
  © UNICEF/NYHQ2010-1810/Shehzad Noorani
  Layla, de 14 años, ajusta un mosquitero sobre su cama, en la habitación de un bar en Distrito de Tarime, en la región de Mara. Hay muchos bares en la zona que funcionan como burdeles.

  La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia (véase la violencia de género en situaciones de emergencia). Cada vez más, los teléfonos móviles e Internet también ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.

  En 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico (Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños). Puede que varios millones más estén siendo explotados en la prostitución o la pornografía cada año, la mayoría de las veces debido a falsas promesas y un conocimiento limitado sobre los riesgos. Sin embargo, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a su naturaleza sensible e ilegal. La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen que no se denuncien muchos de los casos.

  Las pruebas indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades en la escuela.

  Como parte del compromiso de UNICEF con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de Río de Janeiro y el Llamado a la Acción para Prevenir y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, , UNICEF trabaja para prevenir y responder a la violencia sexual incorporando a diferentes sectores del gobierno –la justicia, el bienestar social, la educación y la salud–, así como los legisladores, la sociedad civil, los líderes comunitarios, los grupos religiosos, el sector privado, los medios de comunicación, las familias y los propios niños. UNICEF apoya a los gobiernos en el fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia a nivel nacional y local, incluyendo leyes, políticas, reglamentos y la prestación de servicios integrales a los niños que son víctimas de estos hechos. UNICEF también trabaja con las comunidades y el público en general para crear conciencia sobre el problema y abordar las actitudes, normas y prácticas que son perjudiciales para los niños.

  Visite la página de recursos para obtener más información.

  http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

   

  SiSeguridad.es

  www.siseguridad.es/

  Tradueix aquesta pàgina

  Guarda de Caza · Guarda Pesca Maritimo · Guarda Particular · Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si Seguridad? Contacto · Blog.

  Blog siseguridad.es

  Blog siseguridad.es – Siseguridad.es realiza servicios de …

  Formacion Director Seguridad

  Consideramos para ejercer como Director de Seguridad la …

  ¿Que Hacemos?

  ¿Que Hacemos? Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio …

  Analisis de Riesgos

  Gestion de Riesgos · Gestion de Patrimonio Artistico · Gestion de …

  ¿Porque Si Seguridad?

  Formacion Superior de Servicios de Inteligencia · ¿Porque Si …

  Director de Seguridad

  A los directores de seguridad según lo establecido por el …

  ¿Quienes Somos?

  Somos un grupo de profesionales de la seguridad privada con …

  Aviso Legal

  Aviso Legal. Print. Esta pagina web (siseguridad.es) es de …

  Formacion Vigilante de …

  Formacion Vigilante de Seguridad. PDF, Print, E-mail. Vigilantes …

  Segurpricat Siseguridad.es …

  Segurpricat Siseguridad.es Consultor de Seguridad. … Blog ..

   

  Exposición “La Guardia Civil frente al terrorismo”

  La Guardia Civil en imágenes

  Dentro del programa de actos de la Patrona 2014, del 30 de septiembre al 12 de octubre, se podrá visitar la exposición “La Guardia Civil frente al Terrorismo. Por la libertad, por las víctimas”.Cartel anunciador de la exposición de terrorismo en Valencia

  • Horario: 10:00 a 20:00 horas (lunes cerrado).
  • Lugar: Centro Cultural de la Beneficencia, Sala I – Calle Corona, 36 de Valencia.
  • Inauguración: Día 30, a las 13:00 horas.
  • Acceso: libre.

  “Que no te cuenten lo que pasó … , acércate y míralo tú”.

  El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

  El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

  http://segurpricat.com.es2813c-escudo_ministerio

  Guardia Civil

  Madrid, 09/09/2014

  El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recibe en la Dirección General a una delegación de la Guardia di Finanza italiana, formada por 2 Oficiales Generales, 6 Oficiales, 1 Sargento y 62 Cadetes de la Academia de Oficiales, que están en nuestro país desde el pasado sábado día 6 en viaje de estudios.

  En sus palabras de bienvenida, el Director General ha resaltado la excelente labor que desarrolla la Guardia di Finanza en labores de policía judicial y de seguridad pública en el ámbito económico y financiero, con el apoyo de una gran flota aérea y naval para el control de las fronteras de la República italiana.

  Asimismo, Fernández de Mesa ha puesto en valor el carácter militar de la Guardia di Finanza y de los Cuerpos Gendármicos como la Guardia Civil, por su servicio a los respectivos países con independencia de los diferentes gobiernos de cada momento y la contribución que esto supone para la estabilidad de los países.

  El Director General ha destacado que son muchos los aspectos que comparten los dos cuerpos como la lucha contra el contrabando, el tráfico internacional de droga, la criminalidad económica, el blanqueo de capitales, los controles aduaneros, la inmigración clandestina, la financiación del terrorismo internacional, la falsificación de moneda, etc. También ha resaltado que al igual que la Guardia Civil, la Guardia di Finanza tiene competencias exclusivas de custodia de costas, puertos, aeropuertos y fronteras.

  Por otro lado, el Director General ha repasado las misiones comunes que tienen ambos Cuerpos y la buena colaboración que tradicionalmente han demostrado. Desde el año 2009, en el marco de la colaboración se viene invitando a la participación en los cursos de reciclaje en materia fiscal a componentes de Guardia di Finanza. También se ha referido al memorándum de entendimiento en materia de colaboración informativa que se firmó entre los dos cuerpos en febrero de este año.

  Para terminar, el Director General les ha deseado una feliz y provechosa estancia en España, ya que ha resaltado que para luchar contra la delincuencia trasnacional son fundamentales las relaciones y conocimiento mutuo de los cuerpos policiales que trabajan en el ámbito internacional.

  Los alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia di Finanza han visitado las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil donde se les ha presentado la estructura y misiones de la Institución en general y particularmente de la Jefatura de Fiscal y Fronteras y de Policía Judicial.

  Durante los próximos días, visitarán la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez donde se les presentará el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, así como las Unidades de Policía Judicial, del Servicio Marítimo y del GEAS de Valencia.

  Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Guardia Civil en el teléfono 915146010.