Siseguridad La consultoria de seguridad Pau Claris 97 barelona

 


Grau en Seguretat ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

Grau en Seguretat  ACTE DE PRESENTACIÓ DE L’ISPC COM A CENTRE UNIVERSITARI ADSCRIT A LA UB

DIMECRES 22 D’OCTUBRE,

L’acte, que ha estat presidit pel conseller d’Interior Ramon Espadaler, ha tingut lloc a la sala d’actes del Palau de la Generalitat, a dos quarts de deu del matí.

L’han acompanyat el secretari d’Universitats, Antoni Castellà, i el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez.

El president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Salvador Alemany, ha pronunciat la conferència “La seguretat, un actiu clau per a la competitivitat”.

 

 

Criteris bàsics de matriculació

Podeu consultar el document següent o, per a més informació http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf 

 

Quin preu té

El preu del grau és públic.

El preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 • DECRET 92/2014, de 17 de juny  [PDF, 94,52 KB ]pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015

 

Què és el Grau en Seguretat?

Vivim en la societat del risc. Això es concreta en un seguit d’amenaces que cal gestionar. Moltes tenen un caire internacional, però les seves conseqüències arriben al nostre país. La seva naturalesa és molt diversa. Des de l’impacte del canvi climàtic, les catàstrofes mediambientals i la inseguretat alimentària fins al terrorisme, la ciberdelinqüència o els delictes econòmics. I tot això amb la necessitat de garantir la seguretat de les instal·lacions crítiques com centrals nuclears, ports i aeroports, la de les indústries o la del transport de persones i de mercaderies.

La seguretat avui és una qüestió transnacional i aquesta és la perspectiva d’estudi de què partim. La gestió de la seguretat requereix, d’una banda, un adequat coneixement de les eines disponibles per afrontar el repte: des de l’anàlisi del risc a l’actuació en cas d’emergències, des de la mediació de conflictes a la psicologia de masses. D’altra banda, també demana un coneixement adequat de les competències i capacitats dels actors implicats en el sistema: des de protecció civil a les forces i els cossos de seguretat, des dels cossos de bombers al paper del personal de seguretat privada i al de tots els professionals implicats.

Afrontem el repte de la seguretat des d’un punt de vista integral. La seguretat és un espai de treball molt habitual per a químics, enginyers, físics, geòlegs, criminòlegs, metges, etc. Aquests nous estudis no pretenen formar cap d’aquests professionals, però sí aportar un coneixement d’aquestes disciplines en tot allò que es relaciona amb la seguretat.

En un context marcat per una creixent complexitat, cada cop són més les corporacions i empreses, tant públiques com privades, que demanen la formació de personal expert en seguretat. Personal que pugui fer un bon diagnòstic i activar els mecanismes més adequats en cada moment per donar una resposta eficaç als reptes plantejats. La seguretat és un factor estratègic per a les empreses que afecta d’una manera directa la seva competitivitat. El nou Grau en Seguretat formarà els professionals capaços de gestionar aquest entorn.

 

Per què he d’estudiar aquest grau?

Has pensat mai què tenen en comú la prima de risc, les catàstrofes naturals o l’espionatge industrial?

Tots són factors que un especialista en seguretat ha de conèixer per ser capaç d’analitzar el risc a la societat o a la seva organització. Si t’interessa el món de la seguretat, les ciències polítiques, l’estratègia empresarial que concep la seguretat com un valor clau per a la competitivitat, o l’anàlisi de riscos i vols treballar-hi des d’una visió global i internacional, t’agradarà estudiar aquest grau. Adquiriràs coneixements de dret, sociologia, psicologia, polítiques públiques o geopolítica i sobre els actors implicats en el sistema de seguretat, que t’aproparan a aquest món i que et permetran interpretar i generar coneixement en aquest àmbit.

Tant en el terreny públic com privat, cada cop hi ha més sensibilitat per la seguretat i cada cop s’exigeix més formació i més competència als responsables d’aquest àmbit.

T’oferim uns estudis innovadors per a formar-te com a professional de la seguretat i perquè, en funció de la menció que triïs, siguis capaç d’analitzar polítiques de seguretat des d’una perspectiva transnacional o bé de gestionar la seguretat corporativa. Al mateix temps se’t formarà en habilitats com lideratge i comunicació, tècniques de negociació i mediació de conflictes, gestió de recursos humans, ciberseguretat o anàlisi estratègica.

 

A qui va dirigit?

Principalment a estudiants que hagin acabat recentment els estudis de batxillerat i que vulguin orientar el seu futur professional cap al sector de la seguretat.

També està obert als professionals de la seguretat (policies, bombers, personal de protecció civil…) que compleixin els requisits d’accés previstos a la normativa vigent.

És important que l’estudiant que vulgui cursar aquest grau tingui un bon nivell d’anglès.

 

Vull saber…

Des de quin batxillerat hi puc accedir? La branca de coneixement d’aquest grau és la de les ciències socials i jurídiques. Per això, el perfil més adequat és el de l’estudiant de batxillerat de la modalitat d’humanitats i ciències socials. Ara bé, no hi ha cap impediment perquè els estudiants provinents d’altres modalitats s’hi puguin matricular. Les assignatures de batxillerat que més ponderen són economia de l’empresa, matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

Quans crèdits té? Com tots els graus: 240 crèdits, organitzats en quatre cursos.

Quantes places té? 70 places de nou ingrés.

Quin preu té? El preu del grau és públic. Aquest curs 2014-2015 el preu del crèdit en els graus de la branca de ciències socials i jurídiques és de 25,27 € + les taxes.

 

Quines sortides professionals té?

 • Seguretat corporativa
  • Seguretat corporativa i gerència de riscos a les mitjanes i grans empreses.
  • En l’àmbit de la seguretat privada: acreditació com a director de seguretat, directius d’empreses de seguretat, formació del personal i assessorament.
  • Professionals amb capacitat d’actuar com a tècnics de seguretat i/o protecció civil en corporacions locals.
 • Seguretat internacional
  • Assessorament en processos d’internacionalització de les empreses.
  • Analistes i consultors en seguretat internacional.
  • Organitzacions no governamentals, especialment en el camp de la cooperació internacional.
 • Sortides no vinculades directament amb cap menció
  • Gestor de seguretat en el sector públic i privat amb capacitat per donar resposta a la creixent pressió normativa en aquesta matèria.
  • Consultoria en seguretat a les empreses i les organitzacions.
  • Serveis d’assessorament en seguretat des de les associacions empresarials.
  • Analista en seguretat per al disseny, la implementació i l’avaluació de polítiques públiques.
  • Personal tècnic de suport a les estructures professionals dels cossos de seguretat, dels cossos de bombers i del personal de protecció civil.
  • Personal de les estructures professionals relacionades amb les emergències.
  • Expert en seguretat en el camp dels mitjans de comunicació.
  • Docència i investigació en seguretat amb l’objectiu de generar coneixement en aquesta matèria.

 

I com m’hi puc matricular?

Tota la informació sobre la preinscripció i la matrícula universitària podeu trobar-la a la pàgina Accesnet .

Per als futurs estudiants, el Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona ofereix un Recull d’adreces d’interès  pel que fa a les proves d’accés a la universitat (PAU), la preinscripció i la matrícula.

 

Més informació

formaciouniversitaria.ispc@gencat.cat

Localització i accessos a l’Institut trobaràs tota la informació de com arribar-hi.

Ciberamenazas y redes sociales – Ministerio del Interior

 

Ciberamenazas y redes sociales – Ministerio del Interior

http://www.interior.gob.es/…/Ciberamenazas…/23c0a745-f6c7-4b49-bb41-048…

CIBERAMENAZAS Y REDES SOCIALES”. PRESIDENCIA DE HONOR. D. Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río. Director General de la Guardia Civil.

 

 

El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

El Director General de la Guardia Civil recibe a una delegación de la Guardia di Finanza italiana

http://segurpricat.com.es2813c-escudo_ministerio

Guardia Civil

Madrid, 09/09/2014

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recibe en la Dirección General a una delegación de la Guardia di Finanza italiana, formada por 2 Oficiales Generales, 6 Oficiales, 1 Sargento y 62 Cadetes de la Academia de Oficiales, que están en nuestro país desde el pasado sábado día 6 en viaje de estudios.

En sus palabras de bienvenida, el Director General ha resaltado la excelente labor que desarrolla la Guardia di Finanza en labores de policía judicial y de seguridad pública en el ámbito económico y financiero, con el apoyo de una gran flota aérea y naval para el control de las fronteras de la República italiana.

Asimismo, Fernández de Mesa ha puesto en valor el carácter militar de la Guardia di Finanza y de los Cuerpos Gendármicos como la Guardia Civil, por su servicio a los respectivos países con independencia de los diferentes gobiernos de cada momento y la contribución que esto supone para la estabilidad de los países.

El Director General ha destacado que son muchos los aspectos que comparten los dos cuerpos como la lucha contra el contrabando, el tráfico internacional de droga, la criminalidad económica, el blanqueo de capitales, los controles aduaneros, la inmigración clandestina, la financiación del terrorismo internacional, la falsificación de moneda, etc. También ha resaltado que al igual que la Guardia Civil, la Guardia di Finanza tiene competencias exclusivas de custodia de costas, puertos, aeropuertos y fronteras.

Por otro lado, el Director General ha repasado las misiones comunes que tienen ambos Cuerpos y la buena colaboración que tradicionalmente han demostrado. Desde el año 2009, en el marco de la colaboración se viene invitando a la participación en los cursos de reciclaje en materia fiscal a componentes de Guardia di Finanza. También se ha referido al memorándum de entendimiento en materia de colaboración informativa que se firmó entre los dos cuerpos en febrero de este año.

Para terminar, el Director General les ha deseado una feliz y provechosa estancia en España, ya que ha resaltado que para luchar contra la delincuencia trasnacional son fundamentales las relaciones y conocimiento mutuo de los cuerpos policiales que trabajan en el ámbito internacional.

Los alumnos de la Academia de Oficiales de la Guardia di Finanza han visitado las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil donde se les ha presentado la estructura y misiones de la Institución en general y particularmente de la Jefatura de Fiscal y Fronteras y de Policía Judicial.

Durante los próximos días, visitarán la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez donde se les presentará el sistema de enseñanza de la Guardia Civil, así como las Unidades de Policía Judicial, del Servicio Marítimo y del GEAS de Valencia.

Para más información pueden contactar con el Gabinete de Prensa de la Dirección General de la Guardia Civil en el teléfono 915146010.

 

Necesidad de planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas

La consultoria de seguridad Segurpricat Consulting le ayuda en la gestión del Plan de Autoprotección internacional  que incluye  la prevención laboral en los procesos de internacionalización de su empresa: 

El Plan de Autoprotección Internacional  esun documento específico en el cual debe formar parte el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en cualquier centro de Trabajo en el extranjero.Para las empresas españolas  en el extranjero es obligada su elaboración y su aplicación debe responder a los criterios de la normativa en vigor, teniendo en cuenta la legilación laboral del país donde se encuentre el proyecto industrial :

•La Ley 35/ 1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Medidas de emergencia (Articulo 20)

•El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo: Norma Básica de Autoprotección

El Artículo 20, de la LEY 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de carácter general de prever las posibles situaciones de emergencia, adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas y organizar las relaciones con servicios externos a la empresa.

Esta Ley 31/1995, sin embargo, no cubre suficientemente los requerimientos de prevención y reducción de riesgos en determinados casos. Actualmente, la reciente “Norma Básica de Autoprotección” publicada por Real decreto 393 / 2007, de 23 de marzo, si los cubre, y establece una estructura y unos contenidos para un mayor desarrollo del plan de autoprotección, compatible con los objetivos y el desarrollo que requiere el articulo 20 de la Ley 31/1995.

El objetivo de la Autoprotección es prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, estableciendo las obligaciones del empresario para conseguirlo. La identificación de los riesgos, la determinación de las acciones y medidas necesarias para la prevención y el control de los mismos, así como las medidas de protección y las actuaciones a adoptar en caso de emergencia para su instalación, garantizan, no sólo el cumplimiento con la normativade Autoprotección, sino también un aumento de la Seguridad en definitiva  es proporcionar criterios para la elaboración de planes de autoprotección y/o medidas de emergencia adaptados a las características de la empresa o centro de Trabajo en el extranjero con un programa a desarrollar:

• Marco normativo especifico nacional y internacional.

• Criterios de aplicación del plan de autoprotección.

• Estructura y contenidos

• Desarrollos prácticos: Divulgación del plan con la finalidad de su conocimiento por todo el personal en caso de actuación en caso de emergència: control de alarmas, rutas y vias de evacuación, sesiones formativas, formación bàsica para los componentes del Equipo.

La importància de la  Prevención de riesgos laborales en los procesos de internacionalización de empresa, la internacionalización de su empresa es ya un hecho que va en aumento a medida de su proyecto empresarial, el desplazamiento de trabajadores y la gestión preventiva conlleva el deber de hacer frente  a un nuevo marco legal, una cultura diferente y otras caracteristicas del país latinoamericano.

La consultoria de seguridad Segurpricat Consulting le ayuda en la gestión de la prevención laboral en los procesos de internacionalización de su empresa, aportandole una amplia visión de la prevención , màs allà de la Seguridad y salud de los trabajadores desplazados, colaborando con sus técnicos de prevención, pero tambien con los responsables de recursos humanos y la dirección de su empresa. Ya que analiza el proceso de internacionalziación desde una perspectiva global, en la que se integran diferentes disciplinas y facilitamos orientaciones para practicamente la totalidad de su organización que intervengan en el proceso de internacionalización al disponer por nuestra experiencia de casos practicos de empresas .

La ley de  Prevención de riesgos Laborales en Colombia:

El Ministerio del Trabajo de Colombia ha  presentado  los ciudadanos colombianos la nueva ley de Riesgos Laborales que busca proteger a todos los trabajadores colombianos frente a los accidentes y enfermedades que se generen dentro de las actividades laborales y poner reglas claras a los empleadores y administradores del sistema.

“Uno de nuestros propósitos es el de generar más y mejor empleo; trabajo digno y de calidad para todos. Esta nueva ley se sintoniza con esta meta, al incluir nuevas responsabilidades para los empleadores, como por ejemplo, implementar de manera obligatoria los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”, aseguró el ministro del Trabajo, Rafael Pardo.

El jefe de la cartera laboral resaltó, como uno de los principales avances, la inclusión de nuevos grupos de trabajadores dentro del sistema de Riesgos Laborales.

“La meta es que ni un solo trabajador en Colombia esté por fuera del sistema de protección social. Esta Ley de Riesgos Laborales avanza hacia ese propósito, al definir la obligatoriedad de incluir a nuevos trabajadores como por ejemplo, los independientes con contrato superior a un mes, al Sistema General de Riesgos Laborales, y de manera voluntaria a los trabajadores informales”, explicó.

Featured Image -- 7770

Por primera vez en Colombia se incluye dentro de los riesgos laborales, aquellos accidentes que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de función sindical, aún en permiso sindical. Esta ley también aumenta hasta en un 20% el valor de la sanciones por accidentes laborales.

Pero los trabajadores también tienen nuevas responsabilidades en materia de promoción y prevención en el sistema de riesgos laborales. En adelante deberán cumplir con los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad, así como también con los reglamentos e instrucciones en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y los obliga a asistir periódicamente a programas ofrecidos por la Administradoras de Riesgos Laborales.

Estas últimas también tienen nuevas reglas de juego. Hasta hoy las Administradoras de Riesgos Laborales no tenían que reportar los planes y actividades. Con la nueva ley deberán presentar al Ministerio del Trabajo un reporte sobre sus programas de prevención en las empresas afiliadas y sobre los resultados obtenidos.

El Fondo de Riesgos Laborales también tendrá cambios favorables. Anteriormente, sus funciones se orientaban a realizar estudios y promover actividades de promoción y prevención. Hoy asume nuevas responsabilidades como la aplicación de recursos para actividades de inspección, vigilancia y control, así como el reconocimiento de incentivos económicos siempre que se trate de personas sujetas al régimen de los beneficios económicos periódicos BEP y/o pertenezcan a procesos de formalización.

También se hace un replanteamiento a las Juntas de Calificación de Invalidez, que en adelante estarán adscritas al Ministerio del Trabajo. Sus miembros podrán ser sancionados, serán responsables solidariamente por los dictámenes que emitan y tendrán especial vigilancia por parte del Ministerio. La cartera laboral creará una comisión permanente y especial de inspectores del trabajo, especializada y dedicada al seguimiento de los temas del sistema de riesgos laborales.
cropped-julian111.png

“La economía de los trabajadores se verá beneficiada con estos cambios. Por ejemplo, las prestaciones económicas que antes prescribían al año, ahora prescribirán en tres. Las incapacidades temporales que les sean pagadas a los trabajadores, de ahora en adelante deberán indexarse con base al índice de precios del consumidor que establezca el DANE”, agregó el ministro Pardo.

Esta nueva ley le asegura al trabajador el pago de sus prestaciones económicas aunque se encuentre en controversia el origen de su accidente o enfermedad, sacándolo de la incertidumbre y angustia a la que era sometido en el pasado para poder recibir el pago.

Nuevos beneficios de la Ley de Riesgos Laborales

1. Inclusión de la obligatoriedad de cubrimiento en riesgos laborales para los independientes o contratistas.

2. El aumento en el valor de las sanciones por incumplimiento de la normatividad.

3. Vinculación de la juntas calificadoras como entidades adscritas al Ministerio del Trabajo, que dará especial vigilancia a las mismas. Sus miembros podrán ser sancionados y responsables solidariamente por los dictámenes que emitan.

4. Por primera vez en Colombia se incluye dentro de los riesgos laborales, aquellos eventos que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de función sindical. Aún en permiso sindical.

5. Aumento del valor de la sanciones por accidentes laborales.

 

6. Amplía el tiempo en el que prescribe el pago de las incapacidades temporales de uno a tres años.

7. Las sanciones se establecieron entre 1 y 1000 SMMLV, de acuerdo al incumplimiento de la norma, pero en el accidente mortal la sanción MINIMA será de 20 SMMLV.

8. Afiliación obligatoria a los estudiantes cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

9. El Ministerio de Trabajo tendrá seis meses para replantear la Organización de las Juntas Nacionales de Calificación de Invalidez, que de ahora en adelante estarán adscritas al Ministerio y tendrán estricta vigilancia por parte de las Direcciones Territoriales, la Procuraduría y la Contraloría.

10. Las micro y pequeñas empresas tendrán una atención especial en asistencia técnica.

11. Se fortalece el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, pues se crea una Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos Laborales y un Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo.

12. La Ley trae facilidades para la afiliación al régimen de riesgos laborales a trabajadores independientes, estudiantes e incluso para trabajadores informales.

13. También amplía el tiempo en el que prescribe el pago de las incapacidades temporales de uno a tres años.

14. Afiliación obligatoria a los estudiantes cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

Abecé de la Ley de Riesgos Laborales Preguntas

¿El Proyecto cambia el nombre del Sistema de Riesgos Profesionales?

Sí, ya no se llamará Sistema de Riesgos Profesionales sino Sistema de Riesgos Laborales.

Ya no se llamará Programa de Salud Ocupacional, sino Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

¿Qué nuevos sectores de población acoge el Proyecto?

Abarca los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución educativa.

También incluye afiliación obligatoria a los estudiantes cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional.

¿Qué otras personas tienen la obligación de afiliarse?

 

Los miembros activos del Subsistema Nacional de primera respuesta (bomberos cuyo pago será a cargo del Ministerio del Interior. (Bomberos y miembros de la Defensa Civil)

Afiliación obligatoria para todos los trabajadores independientes vinculados a través de un contrato formal de prestación de servicios con duración superior a un (1) mes.

Quienes laboren en actividades catalogadas como de alto riesgo, la cotización la pagará el contratante.

¿Qué beneficios le trae al trabajador?

El trabajador recibirá sin dilaciones el pago de las incapacidades temporales, cuando no exista claridad si su situación tiene origen Profesional (ahora laboral) o Común.

¿Hay otros beneficios?

Sí, hay ampliación de cobertura a la población que esté en un programa de formalización laboral y las personas de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos para la vejez.

¿De cuánto tiempo es la prescripción del pago de las incapacidades temporales al trabajador?

La prescripción del pago de las incapacidades temporales al trabajador será de tres (3) años (antes era de 1 año).

¿Algunos sectores de la economía pueden cotizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás parafiscales de manera anticipada?

Sí, se abre la posibilidad de que algún o algunos sectores de la economía puedan cotizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás parafiscales de manera anticipada.

¿Qué nuevas obligaciones tendrá el Ministerio del Trabajo?

El MinTrabajo tendrá seis meses para replantear la Organización de las Juntas Nacionales de Calificación de Invalidez, que de ahora en adelante estarán adscritas al Ministerio y tendrán estricta vigilancia por parte de las Direcciones Territoriales, la Procuraduría y la Contraloría.

¿Quiénes tendrán una atención especial de asistencia técnica?

Las micro y pequeñas empresas tendrán una atención especial en asistencia técnica.

¿Habrá mayores garantías con el Sistema de Inspección y vigilancia?

Se fortalece el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, pues se crea una Comisión Especial de Inspectores del Trabajo en Materia de Riesgos Laborales y un Sistema Nacional de Inspectores del Trabajo.

ABECÉ  DECRETO AFILIACIACION INDEPENDIENTES

CON CONTRATO SUPERIOR A 1 MES

◦Todo contratista con contrato superior a 1 mes debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales

◦Los contratantes tendrán hasta el 1 de marzo de 2013 para terminar de afiliar a los contratistas que realicen actividades en riesgo I, II y III.

◦Los contratantes deberán afiliar a partir de la publicación de este decreto a los contratistas que realicen actividades en riesgo VI y V.

◦El contratista debe cotizar por el 40% del total de los ingresos del total de sus contratos, como en el sistema de salud

◦Se protege la economía del trabajador independiente al establecer que las prestaciones económicas como sus incapacidades temporales se cubrirán por la totalidad de los contratos y no solo por el Ingreso Base de Cotización del contrato donde haya tenido la enfermedad o accidéntenle.

◦El contratista debe estar cotizando a los Sistemas de Salud y Pensiones para afiliarse al sistema de Riesgos Laborales.

◦Los contratistas que realicen actividades de Riesgo V y IV, de acuerdo al Decreto 1607 de 2002, su cotización la pagara el contratante.

◦Los contratistas que realicen actividades de Riesgo I, II y III de acuerdo al Decreto 1607 de 2002 pagará el mismo su cotización pero a través del contratante.

◦El responsable de presentar las novedades del contratista a la Administradora de Riesgos Laborales será el contratante.

El Plan de Autoprotección Internacional un documento específico que debe formar parte del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en cualquier centro de Trabajo en el extranjero.En España su elaboración y su aplicación deben responder a los criterios de la normativa en vigor:•La Ley 35/ 1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Medidas de emergencia (Articulo 20)

•El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo: Norma Básica de Autoprotección

El Artículo 20, de la LEY 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de carácter general de prever las posibles situaciones de emergencia, adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, designar el personal encargado de poner en práctica estas medidas y organizar las relaciones con servicios externos a la empresa.

Esta Ley 31/1995, sin embargo, no cubre suficientemente los requerimientos de prevención y reducción de riesgos en determinados casos. Actualmente, la reciente “Norma Básica de Autoprotección” publicada por Real decreto 393 / 2007, de 23 de marzo, si los cubre, y establece una estructura y unos contenidos para un mayor desarrollo del plan de autoprotección, compatible con los objetivos y el desarrollo que requiere el articulo 20 de la Ley 31/1995.

El objetivo de la Autoprotección es prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, estableciendo las obligaciones del empresario para conseguirlo. La identificación de los riesgos, la determinación de las acciones y medidas necesarias para la prevención y el control de los mismos, así como las medidas de protección y las actuaciones a adoptar en caso de emergencia para su instalación, garantizan, no sólo el cumplimiento con la normativade Autoprotección, sino también un aumento de la Seguridad en definitiva  es proporcionar criterios para la elaboración de planes de autoprotección y/o medidas de emergencia adaptados a las características de la empresa o centro de Trabajo en el extranjero con un programa a desarrollar:

• Marco normativo especifico nacional y internacional.

• Criterios de aplicación del plan de autoprotección.

• Estructura y contenidos

• Desarrollos prácticos: Divulgación del plan con la finalidad de su conocimiento por todo el personal en caso de actuación en caso de emergència: control de alarmas, rutas y vias de evacuación, sesiones formativas, formación bàsica para los componentes del Equipo.

Blog de Segurpricat Consulting Advisory

En este Blog podrá acceder a toda la información sobre personal de seguridad privada, incluyendo la normativa básica reguladora relacionada con los vigilantes de seguridad y sus especialidades, guardas particulares del campo y especialidades, infracciones, sanciones y los distintos procedimientos administrativos sobre seguridad privada.

Buscar

Menú principal

Necesidad de planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas

El Crimen organizado aumenta los planes de seguridad y autoprotección privada en Latinoamérica para las Empresas transnacionales españolas

Las múltiples actividades del crimen organizado en Latino américa  una de las regiones más violentas del mundo, ha incrementado la contratación de la seguridad privada, sobre todo en el llamado triángulo norte, donde la fuerza pública se ha visto desbordada. Según cifras recientes de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, en Latino américa en especial Centroamérica hay más de 200.000 personas dedicadas a este negocio, la mayoría en condiciones de informalidad. En el triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), la concentración de este tipo de servicios es mayor debido a la incidencia del crimen organizado y de las “maras” o pandillas.

“El triángulo norte es una zona que tiene grandes problemas de seguridad y obviamente tiene el mayor número de agentes privados”, 

Según datos del sector, el crecimiento de las empresas de seguridad ronda el 8% anual en Centroamérica, una región que posee las tasas de homicidio más altas del planeta, de acuerdo a estudios de la ONU. Honduras, con una tasa de 92 homicidios por cada 100.000 habitantes es el país sin guerra más peligroso del mundo. Le siguen El Salvador con una tasa de 69 y Guatemala con 39. Según la ONU, la guerra desatada por México contra los cárteles del narcotráfico, ha obligado a estas organizaciones a desplazarse hacia los países del istmo, donde han encontrado un campo abonado por la pobreza, el desempleo juvenil y la corrupción gubernamental.

En Costa Rica, con índices más bajos de criminalidad, los guardias privados también duplican en número a los 13.000 efectivos estatales. Secuestros, extorsiones y asaltos a contenedores que transportan mercancías en las carreteras son algunas de las actividades criminales que más preocupan a los empresarios centroamericanos, los grandes usuarios de los servicios de seguridad privada. “Hay más clientes porque hay más movimiento de mercadería y las poblaciones y los riesgos aumentan. Así como se habla de globalización económica, también existe la globalización delictiva y toca a todos los estratos”, 

Según dijo, semanalmente se pierden 14 contenedores en Honduras; 10 en Guatemala y ocho en El Salvador. Sin embargo, la mayoría de guardias privados están mal pagados y carecen de preparación adecuada para enfrentar la delincuencia, lo que en ocasiones lleva a que terminen delinquiendo o sirviendo al narcotráfico. “Si el narcotráfico ha sido capaz de comprar jefes de policía, por qué no va a poder comprar a personas que no tienen ese poder”

Solicite mayor información sobre planes de seguridad y autoprotección en America Latina con los mejores profesionales por formación experiencia:

 

Julián Flores Garcia | URL: http://wp.me/p2mVX7-Gb

30 abril, 2013 por Julián Flores Garcia

Para mayor información sobre consultoria de seguridad en el enlace:

http://www.siseguridad.es/index.php/que-hacemos

http://jefedeseguridad.net/

Julian Flores Garcia

Mov.657283266

Consultoria de Seguridad Internacional de Latinoamerica

La Guardia Civil, en colaboración con la empresa “eGarante”, ha implementado dentro de su portal de colaboración ciudadana “Colabora” la posibilidad de certificar los contenidos de una página web de la que quiera informar por contener algún tipo de contenido delictivo.

409fa-escudo_guardiacivil2813c-escudo_ministerio3c297-escudo_policianacional

 

La Guardia Civil presenta la nueva herramienta “eGarante” para la lucha contra los delitos en la Red

Con la colaboración de la empresa “eGarante”, se ha integrado una herramienta técnica que permite acreditar la existencia de un contenido ilícito en un determinado momento, para hacer frente a la volatilidad de la información en Internet y evitar que ésta desaparezca

Como valor añadido, se ofrece la posibilidad de certificar los contenidos públicos de redes sociales para que puedan ser adjuntados en una denuncia con plenas garantías jurídicas

 La Guardia Civil, en colaboración con la empresa “eGarante”, ha implementado dentro de su portal de colaboración ciudadana “Colabora” la posibilidad de certificar los contenidos de una página web de la que quiera informar por contener algún tipo de contenido delictivo.

eGarante hace de testigo tercero independiente respecto del contenido, fecha y destinatarios o emisores de los correos electrónicos enviados y recibidos

Facilita una certificación inalterable para que sirva de prueba de tercero en caso de disputa con la contraparte en la comunicación

img-visual

El funcionamiento es MUY SENCILLO:

 • Pon en copia la dirección de eGarante mailsigned@egarante.com y se activa el proceso
 • eGarante realizará una copia del contenido del correo electrónico incluyendo cabeceras con emisor, destinatarios, contenido y adjuntos
 • Lo incorporará a un pdf al que añade un sello de tiempo proporcionado por una entidad TSA reconocida para dejar constancia del momento en el que fue enviado
 • Y lo firma electrónicamente para asegurar su inalterabilidad
 • Posteriormente lo envía al emisor y al receptor del mensaje
 • El pdf contiene la información del correo emitido y una copia exacta del correo electrónico en el mismo formato que emplean los servidores de correo.

Resultado

eGarante actúa como un perito para certificar el envío de un correo electrónico

El usuario de eGarante dispone de una prueba obtenida con la participación de un tercero independiente reforzando enormemente la capacidad probatoria. Tanto el emisor como el receptor de los correos tienen una documento inalterable al que acudir en caso de dudas.

El objetivo de eGarante es el de facilitar la resolución de controversias aportando una prueba tan sólida que permita centrar los esfuerzos en cómo resolver el problema y no en cómo probar el mismo

¿Cómo funciona?

Si un ciudadano observa la comisión de alguna acción irregular en la red que le pueda resultar sospechosa de que sea una infracción administrativa o penal, puede ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil rellenando el formulario de “Quiero informar” habilitado en la página web del Grupo de Delitos Telemáticos http://www.gdt.guardiacivil.es . Cuando la información a comunicar vaya asociada a un contenido público alojado en una página web, simplemente pegando la dirección web (URL) en la casilla dedicada a la certificación, nos permitirá recibir dicha información tal y como el ciudadano la está viendo en ese momento, sin posibilidad de manipulación o alteración posterior.
Este novedoso sistema es una evolución más de la campaña “A tu lado”, puesta en marcha por el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para dar un salto tecnológico y facilitar la presentación de evidencias electrónicas, logrando de esta manera un mayor acercamiento y sencillez en la interlocución con el ciudadano.

“A tu lado”

En el mes de junio de 2011 se dio inicio a la campaña “A tu lado”, cuyo objetivo es facilitar al ciudadano, allí donde esté, la comunicación con la Guardia Civil a través de los distintos canales que permiten las nuevas tecnologías, como son la página web, redes sociales y aplicaciones para smartphones.
De esta forma, se crearon distintas aplicaciones con sendas funcionalidades para los sistemas operativos Android, Windows Phone e iOS (Apple) con las que se pueden conocer las novedades y consejos que se van ofreciendo por el GDT de la Guardia Civil en el campo de las nuevas tecnologías.
Con los distintos canales de comunicación que giran en torno al portal de colaboración ciudadana “Colabora”, se puede informar sobre aquellos hechos considerados infracción o delito y así colaborar con la Guardia Civil para lograr el objetivo común de hacer, entre todos, una red más segura, lema del GDT.
Colaboración con la entidad eGarante
Como valor añadido de utilización, se ha añadido un link desde el formulario “Quiero denunciar” para que cualquier ciudadano pueda certificar sus propios contenidos en caso de querer presentar una denuncia formal y poder adjuntarlos a la misma. En situaciones como haber sufrido una estafa en una tienda de comercio online o recibir injurias, calumnias o amenazas en un blog o redes sociales, esta herramienta permitirá “capturar” ese contenido evitando que sea borrado o alterado. De esta forma, se facilita el proceso de presentación de evidencias digitales por parte del denunciante y se aportan más garantías que faciliten la persecución de los delitos cometidos a través de Internet.
Para más información pueden establecer contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia en el teléfono 91 514 60 10

separadorSegurpricat

Cómo denunciar a un acosador en Facebook, Twitter o WhatsApp


22/09/2013
Por Chema Alonso
Las redes sociales como Facebook o Twitter tienen herramientas para bloquear y denunciar usuarios, pero su control acaba cuando la cuenta es eliminada del sistema. Facebook o Twitter NO llevan sus acciones al mundo legal, identificando la ubicación y nacionalidad real del acosador y la víctima, capturando las evidencias necesarias y enviándoselas a los cuerpos de seguridad de cada país. No es tarea de ellas, y por tanto no lo hacen.
La investigación de un caso de acoso
 La tarea de investigación es responsabilidad de los cuerpos de seguridad de cada estado, y por tanto La Policía, Los Mossos, la Ertzaintza o la Guardia Civil en España, y en cada país los cuerpos de seguridad correspondiente, serán los encargados de construir un caso para detener y enjuiciar al acosador.
Para ello, hay que denunciar la situación de acoso ante los cuerpos de seguridad poniendo una demanda, y entregar todas las pruebas, evidencias e indicios que sean posibles. Cuanto más robustas sean las pruebas mejor, ya que en muchas ocasiones será necesario solicitar datos de direcciones IP, huellas digitales de conexión, o mensajes enviados ya borrados a los proveedores tecnológicos, como Facebook, Microsoft o Google, así que hay que darle el máximo de herramientas para argumentar su petición, y de verdad que no siempre es fácil conseguir esos datos.
el lado del mal 1
En el caso de Microsoft hay datos exactos de peticiones que atienden de cada país, y sé de buena tinta cómo tiene estructurado un equipo para agilizar cualquier denuncia de este tipo, aunque como siempre no son perfectos. En otros proveedores a veces es más difícil de conseguir, ya que no se han establecido las relaciones institucionales adecuadas en todos los países, o porque la legislación en el país de creación de esa empresa tienen una ley distinta a la del estado donde tiene lugar el acoso. Hay muy trabajo de relación entre instituciones policiales para solicitar información vías bi-laterales, EuroPol o InterPol. Es un trabajo arduo el de investigación, y que se ha endurecido después de todo lo sucedido con el “escándalo” de espionaje masivo de la NSA.
el lado del mal 2
Por eso, es necesario recabar toda la información posible que demuestre la infracción. Decir: “Me puso algo amenazador por Facebook y lo borré, pero si le piden los datos a Facebook podrán comprobarlo” no es lo mismo que “Me dijo esto que pueden ver en esta copia firmada digitalmente”. Hay que intentar que los indicios sean lo más parecido a algo que se pueda convertir en una prueba. Cualquier dato es una herramienta para que el investigador policial pueda hacer mejor y más rápido su trabajo.
eGarante y la firma digital de evidencias
El servicio eGarante proporciona la tecnología necesaria para realizar la labor de obtener una evidencia digital. Actúa como un testigo tercero independiente y genera un documento en formato PDF con un screenshot de la web de la que queramos obtener la evidencia. Ese documento PDF lleva a su vez una firma digital hecha por eGarante  – en calidad de testigo – y un sello de tiempo emitido por una entidad reconocida para acreditar el momento de la evidencia.
En el caso de acoso vía redes públicas como Twitter se puede hacer uso del servicio de eGarante para firmar digitalmente los twitts. Así, si son borrados, siempre quedará constancia de que eso se digo. También es útil para aquellos políticos o personajes públicos que atentan al honor de las personas con salidas de tono de lo peor.
el lado del mal 3
Otro servicio donde se puede conseguir una copia digital firmada, y que es utilizado habitualmente por acosadores, son las notas que se autodestruyen al cabo de un tiempo, de las que os hice en un ejemplo con DestructingMessage.
el lado del mal 4
Mensajes Privados en Facebook o Twitter
El problema es si son mensajes enviados en privado por Facebook, Mensajes Directos en Twitter, o correos electrónicos. En esos casos, para que el tercero, – en este ejemplo eGarante – pueda constatar que se envió a una determinada hora ese mensajes, es necesario utilizar el plugin de eGarante para Firefox, que enviará los datos necesarios de la sesión para firmar la página en, por ejemplo, la red social Facebook. Una vez descargo e instalado aparecerá como plugin en el navegador.
el lado del mal 5
En este ejemplo, simplemente con navegar por Facebook y detectar algo que se quiere dejar constancia y convertir en evidencia, se puede solicitar la firma de la página con el plugin y eGarante devolverá la página firmada en un documento PDF, y con un timestamp para que se pueda entregar junto al dossier de la denuncia. Esto ayudará al investigador a realizar su trabajo en la solicitud de datos.
En el ejemplo siguiente – caso simulado con cuentas falsas para la demostración – se puede ver como es posible obtener una página firmada digitalmente con un delito de acoso que está teniendo lugar en un grupo de Facebook.
el lado del mal 6
Saber quién es, a veces puede ser fácil, si el acosador es descuidado, y se le puede capturar la dirección IP con enlaces señuelo que apunten a servidores web controlados, de los que se podría ver qué dirección tiene de conexión, pero normalmente suele ser infructuoso debido a que procuran no conectarse de sitios que puedan apuntarle a él, pero no hay que desdeñar esta opción.
Para los cuerpos de seguridad, argumentar una orden de petición de datos que sea aceptada por la empresa tecnológica puede dar mucha más información, ya que no solo se pueden solicitar direcciones IP, sino cualquier dato de la huella digital de la conexión que tenga el proveedor tecnológico del acosador, como versión del navegador, sistema operativo, horas de conexión habituales, formato de hora que tiene en el equipo, plugins instalados en el web browser, etcétera, etcétera, que apuntará mucho más a una persona en concreto de lo que puede imaginar el acosador al inicio.
WhtasApp: Conversaciones en WhatsApp
Para el caso de WhatsApp es más complicado, no hay cliente web y todo depende del terminal móvil – que puede ser manipulado – y hay que fiarlo todo a los datos de conexión del número de teléfono detrás de WhatsApp – que puede que no corresponda con el lugar donde está instalada la app – o a una colaboración muy incierta desde la empresa detrás de WhatsApp.
el lado del mal 7
Sí que se puede intentar conseguir evidencias de mensajes borrados, y es algo muy habitual en el uso de Recover Messages, donde se obtienen mensajes que han sido eliminados, pero que pueden ser utilizados para generar un indicio útil en una causa judicial. La página de resultados con las conversaciones borradas que devuelve Recover Messages, también puede ser firmada digitalmente por eGarante para argumentar mejor el análisis forense de un WhatsApp.
Normalmente, en casos de mucha importancia lo mejor es contratar  un analista forense que haga un informe pericial con un análisis forense del terminal. Cómo hacer un análisis forense de un iPhone (es extrapolable a otros terminales) se explica en detalle en en el libro de Hacking iOS: iPhone & iPad.
Noticias relacionadas

El Ministerio del Interior publica por primera vez los datos estadísticos relativos a la cibercriminalidad

 

45dc0-qr_imgsegurpricat1

El Ministerio del Interior publica por primera vez los datos estadísticos relativos a la cibercriminalidad

Ministerio del Interior

Madrid, 31/05/2014

Se trata de un avance de las cifras que se publicarán en el próximo Anuario Estadístico del Departamento, y responde al relieve que los delitos relacionados con las nuevas tecnologías están tomando dentro de la criminalidad general

Los datos revelan que, aunque el total de infracciones penales se ha estabilizado, el porcentaje de cibercriminalidad se ha incrementado en los últimos años

La efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la represión de estos delitos se ha incrementado, tal y como muestran los datos crecientes de hechos esclarecidos y personas puestas a disposición judicial

Ver documento completo (PDF)

El Ministerio del Interior presenta los datos estadísticos relativos a la cibercriminalidad y a delitos relacionados con las nuevas tecnologías en un documento que constituye uno de los apartados del próximo Anuario Estadístico 2013. La publicación de estas cifras responde, por una parte, al relieve que están tomando estos delitos dentro de la criminalidad general, y por otra, a la demanda de información sobre estos temas por parte de diferentes sectores de la sociedad.

Ataques contra sistemas informáticos, robo y manipulación de datos, usurpación de identidad, actividades pedófilas, estafas comerciales y bancarias mediantes distintas técnicas como el phishing, difusión de malware, creación de botnets para distintos fines, etc., constituyen parte de estas actividades delictivas cometidas utilizando medios informáticos.

Como avance a los datos que se van a publicar, se presenta hoy un artículo que sirve como introducción y explicación a las cifras que aparecerán en el Anuario, y tiene por objeto analizar qué se entiende por cibercriminalidad, el análisis de la situación actual, la importancia de la cooperación policial internacional en este ámbito y las conclusiones que se obtienen de los datos analizados.

Para establecer unos criterios metodológicos que permitieran la comparación con los países de nuestro entorno, se ha decido en un primer lugar emplear las tipologías penales descritas en el Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest. No obstante, existen otras tipologías que, aunque no están contempladas en el Convenio de Budapest, interesa observar, como son los delitos contra el honor, amenazas y coacciones y delitos contra la salud pública, cuando los medios empleados en su comisión sean las nuevas tecnologías.

Los datos muestran que, aunque el número de hechos conocidos parece estabilizado tras el aumento de años anteriores, la cifra de ciberdelitos supone un porcentaje mayor en el total de infracciones penales, lo que pone de relieve el volumen y la importancia que están adquiriendo.

Por otra parte, la efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la represión de estos delitos se ha incrementado, tal y como muestran los datos crecientes de hechos esclarecidos y personas puestas a disposición judicial.

documentos